30 thiết kế booklet đẹp

THIETKEPROFILE.VN

30 thiết kế booklet đẹp

Một cuốn sách nhỏ nhưng rất đặc biệt, có thể nó chỉ có 10 trang hay ít hơn. 30 thiết kế catalogue  sau đây sẽ nói lên điều đó! hãy mở rộng sự sáng tạo của bạn hơn nữa để làm cho các thiết kế càng tuyệt vời hơn.

Booklet 1
Booklet 2
Booklet 3
Booklet 4
Booklet 5
Booklet 6
Booklet 7
Booklet 8
Booklet 9
Booklet 10
Booklet 11
Booklet 12
Booklet 13
Booklet 14
Booklet 15
Booklet 16
Booklet 17
Booklet 18
Booklet 19
Booklet 20
Booklet 21
Booklet 22
Booklet 23
Booklet 24
Booklet 25
Booklet 26
Booklet 27
Booklet 28
Booklet 29

 

Nguồn : thiết kế logo zee

Tweet


Share
Clip to Evernote


1 year, 5 months ago1 Comment

Scroll to Top