25 Thiết kế Catalogue và Brochure lạ mắt

THIETKEPROFILE.VN

25 Thiết kế Catalogue và Brochure lạ mắt

Bên cạnh Business Card, hai bản in tiếp theo cũng cần thiết cho việc quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp là CatalogueBrouchure. BrochureCatalogue chuyên cung cấp các thông tin về sản phẩm của Công ty. Khi bạn thiết kế với màu CMYK, việc này rất quan trọng trong việc tạo ra một bản thiết kế có sức hút đối với khách hàng. Chắc chắn màu sắc không thể sáng như những màu RGB, tuy nhiên bạn vẫn có thể sắp đặt chúng. Ngoài ra những yếu tố như logo, các miêu tả và những dịch vụ mà Công ty cung cấp cũng rất cần thiết.

Chúng tôi đã thu thập một số mẫu về thiet ke CatalogueBrochure có thể gợi cảm hứng cho bạn. Và chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp đẩy đủ hình ảnh cho các thiết kế dưới đây. Hy vọng rằng những thiết kế này sẽ mang đến cho bạn một vài ý tưởng mới cho bản thiết kế tiếp theo của bạn.

Brochure / Catalogue Volio & Trejos – Brochures

Brochure va Catalogue la mat 21

Amuse Brochure

Brochure va Catalogue la mat 12

Richmond Ad Club Promo Brochure

Brochure va Catalogue la mat 14

Intuition Skate Catalog

Brochure va Catalogue la mat 20

RELLA Catalog

Brochure va Catalogue la mat 24

Basement On View Brochures

Brochure va Catalogue la mat 11

Ilab Brochure

Brochure va Catalogue la mat 14

Dynamite Inc. 360° Photography Brochure

Brochure va Catalogue la mat 15

Twycross Zoo – Brochure

Brochure va Catalogue la mat 16

Groundflights Sales Kit

Brochure va Catalogue la mat 17

Biolab Profile

Brochure va Catalogue la mat 18

Creative Brochure

Brochur va Catalogue la mat 19

Mosaic Brochure

Brochure va Catalogue la mat 23

Sandera Resorts Brochure

Brochure va Catalogue la mat 24

Anchure brochure

Brochure va Catalogue la mat 9

TVNZ 7

Brochure va Catalogue la mat 25

Festival Brochure & Billboard

Brochure va Catalogue la mat 2

Rebrand – Brochure

Brochure va Catalogue la mat 8

Yahoo Search Marketing Brochure

Brochure va Catalogue la mat 4

Energo-Holding brochure

Brochure va Catalogue la mat 3

Segnalibri

Brochure va Catalogue la mat 2

Redbox

Brochure va Cataloge la mat 5

G-Energy

Brochure va Catalogue la mat 1

Westerdals

Brochure va Catalogue la mat 13

Ctrl+Alt+Shift

Brochure va Catalogue la mat 6

Nokia Info-graphics Book

Brochure va Catalogue la mat 10

Nguồn : thiết kế brochure

Xem thêm brochure ấn tượng

Tweet


Share
Clip to Evernote


2 years ago1 Comment

Scroll to Top