20 ví dụ chất lượng về thiết kế người dùng của IOS

THIETKEPROFILE.VN

20 ví dụ chất lượng về thiết kế người dùng của IOS

iOS là một hệ điều hành di động phát triển và phân phối bởi Apple Inc. Giao diện người dùng là lĩnh vực thiết kế tương tác với người máy. iOS được dựa trên các khái niệm về thao tác trực tiếp, bằng cách sử dụng các cử chỉ đa chạm. Yếu tố kiểm soát giao diện bao gồm thanh trượt, thiết bị chuyển mạch, và các nút.

Tính đến ngày 06 tháng ba 2012, App Store của Apple có hơn 550.000 ứng dụng iOS. Với các ứng dụng mới phát hành một cách hàng ngày, App Store đang bị tràn ngập với các ứng dụng mà chúng ta nên khai thác. Nhiều ứng dụng hơn là cạnh tranh nhiều hơn> cạnh tranh nhiều hơn có nghĩa là phát triển chất lượng cao hơn và thiết kế> phát triển chất lượng cao hơn và thiết kế có nghĩa là thời gian làm việc chăm chỉ. Với các ứng dụng mới phát hành một cách hàng ngày, App Store đang tràn ngập với các ứng dụng mà chúng ta nên khai thác. Nhiều ứng dụng hơn là cạnh tranh nhiều hơn> cạnh tranh nhiều hơn có nghĩa là phát triển chất lượng cao hơn và thiết kế> phát triển chất lượng cao hơn và thiết kế có nghĩa là thời gian việc sẽ khó khăn hơn.Để thu hút người dùng mới, ứng dụng của bạn phải đẹp, nhanh chóng, đáng tin cậy, và dễ sử dụng. Điều gì làm cho ứng dụng của bạn tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh của bạn? Tại sao người sử dụng nên cung cấp cho bạn tiền khó kiếm được của họ? Đây chỉ là một số trong những câu hỏi bạn cần trả lời trong khi thiết kế ứng dụng của bạn.

Hôm nay chúng ta đang ở đây để che phần đẹp của phương trình bằng cách cung cấp các ví dụ chất lượng nguồn cảm hứng giao diện người dùng của iOS. Xin lưu ý rằng tất cả các hình ảnh được liên kết đến mã nguồn của họ.Mobile Coach by Bill S Kenney
Weather by Bill S Kenney

Weather by Bill S Kenney
Qiwy IOS app by Mikael Eidenberg
Qiwy IOS app by Mikael Eidenberg
Showtime by buatoom
Showtime by buatoom

Qiwy IOS app switches by Mikael Eidenberg
Qiwy IOS app switches by Mikael Eidenberg

iPhone OS ’86 by Anton Repponen
iPhone OS ’86 by Anton Repponen
Music Track Selector UI by Jeremy Sallée
Music Track Selector UI by Jeremy Sallée
Rdio (Retina UI) by Victor Erixon
Rdio (Retina UI) by Victor Erixon

Spotify for Mac by Maxwell Barvian
Spotify for Mac by Maxwell Barvian
Basecamp for iPad – Discussion by Ivo Ivanov
Basecamp for iPad – Discussion by Ivo Ivanov
HN Reader App (UI v2) by Ryan Scherf
HN Reader App (UI v2) by Ryan Scherf
Movie App UI by Bill Labus
Movie App UI by Bill Labus
Getbelongings iphone app by zee7
Getbelongings iphone app by zee7
Tvtak by zee7
Tvtak by zee7
Add time page (linetime) by zee7
Add time page (linetime) by zee7
National Parks by National Geographic by Rally Interactive
National Parks by National Geographic by Rally Interactive
Gameplay – iOS by Umar Irshad
Gameplay – iOS by Umar Irshad
Cloud iOS WIP by Eric Hoffman
Cloud iOS WIP by Eric Hoffman
Flashlight Application by Ramotion
Flashlight Application by Ramotion
Coming Soon shutter by Fabio Basile
Coming Soon shutter by Fabio Basile

Tweet


Share
Clip to Evernote


1 year, 4 months ago0

Scroll to Top